سفر

دختر بامزه ژاپنی و سفری که کتاب شد [۲۰+ تصویر]

بزرگسالی حال و هوای خودش را دارد، کودکی هم حال و هوای خودش را. به سختی می‌توان ارتباطی بین این دو حال و هوا پیدا کرد. ولی با هنر عکاسی و یک سوژه عالی این فرصت فراهم شده تا گذری خالص بر دوران  کودکی داشته باشیم. این عکس‌های فوق‌العاده را عکاسی ژاپنی به نام کاواشیما از دختر ۴ …