about-us-khanevadeonline

درباره خانواده آنلاین

دغدغه‌ی خانواده آنلاین، خانواده است و به این دغدغه، از منظر زنان این سرزمین می‌نگرد. زنانی که اصل و اساس خانواده‌ی ایرانی‌اند. نشاط آن‌ها نشاط خانواده، آگاهی آن‌ها پویایی خانواده و توجه به آن‌ها توجه به خانواده است.

منوهای اصلی

۸ منوی اصلی خانواده آنلاین عبارت است از: زن شاغل، زن خانه‌دار، خانواده، دخترانه، مادرانه، همسرانه،
دختر تنها و زن تنها.

منوها در بالای صفحه اول ثابت نیست و در گردش است. موضوعات این منوها در پرونده‌های جداگانه‌ای مانند پنهان‌کاری، وقتی برای خود، طلاق عاطفی، چرا ازدواج نمی‌کنم، تنهایی، طعم‌ها و لحظه‌ها و ده‌ها پرونده دیگر تقدیم مخاطبان می‌شود. تمام این موضوعات را زنان نویسنده‌ی بسیاری که خانواده آنلاین را همراهی می‌کنند، می‌نویسند و تمام مطالب آن ریشه در واقعیت دارد. در مواردی، ماجرای ارائه شده برای نویسنده اتفاق افتاده و در مواردی نیز ماجرا برای نویسنده اتفاق نیفتاده اما نویسنده شاهد آن بوده و بر درستی آن صحه می‌گذارد.

دیدگاه خانواده آنلاین

خانواده آنلاین نگاهی زنانه دارد به جهان خانواده. این سایت سفارشی یا نصیحتی برای کسی ندارد و تنها آینه‌ای است در برابر زنان تا خود را در آن ببینند یا نمایان کنند؛ با تمام حس‌ها، شادی‌ها، امیدها، غم‌ها، زخم‌ها، حسرت‌ها و ناگفته‌ها. اگر متن‌ها در خانواده آنلاین، غمگین، شاد، مهیج یا انتقادی است، همان است که از دورن نویسندگان آن جوشیده است و هدایتی برای جهت‌دهی وجود نداشته است. از این رو امیدواریم خانواده آنلاین دریچه‌ای باشد برای شناخت بیشتر مسائل زنان جامعه ما؛ همان طور که هست.