پیمایش دسته

موسیقی

هزینه‌های پنهان کلاس موسیقی و ساز پنهان دخترم

از هنگامی که باردار شدم و فهمیدم بچه‌ام دختر است، برایش رویاپردازی کردم و چون عشق به موسیقی در من همواره سرکوب شده بود، در خیالم خنیاگر زلف آشفته‌ای را مجسم کردم و اسمش را نغمه گذاشتم. نغمه را از سه سالگی به کلاس موسیقی بردم و…