پیمایش

ویدیو

برای بهترین بودن

همه‌ی آن چیزهایی را که از نوجوانی آرزو داشتم، در صندوقچه‌ی حسرت‌ها و خاطره‌ها پنهان کردم. با خودم گفتم تو یک زنی! تو یک مادری! تو یک دختری! تو بهترینی! برای بهترین زن بودن نباید نویسنده بود. برای بهترین مادر بودن نباید شاعر بود. اما آیا…